Aan de slag bij Voorsterslag

volleybal zwolle vrijwilligerswerk

Overzicht van taken voor Voorsterslag

Voorsterslag zoekt mensen voor diverse taken, zodat de vele leden die al een taak vervullen en waar de vereniging heel blij mee is, enigszins ontlast worden. Vanuit het motto, vele handen maken licht werk! 

“Aan de slag bij Voorsterslag” start tijdens het Oliebollentoernooi op 29 december. Er is dan de gelegenheid om een taakje uit het net te vissen. Zowel senioren, jeugd en ouders zijn van harte welkom. Uiteindelijk verwachten we dat ieder lid het komende jaar een taak gaat doen, dit is de kans om een taak te vinden, die bij je eigen capaciteiten past. Als je zelf een bijdrage op een ander vlak denkt te kunnen leveren, kom daar dan graag mee! Kun je niet op 29 december aanwezig zijn, maar je wilt wel een taak doen, laat het dan weten aan bestuur@voorsterslag.nl

Bestuurslid: (junior)leden

een manager met visie die er van houdt om zaken te overzien, op hoofdlijnen te organiseren, mee te denken over de toekomst van de vereniging en niet bang is ergens op af te stappen. Iemand die het leuk vindt om samen met anderen de lijnen binnen de vereniging uit te zetten.

Dit vragen we:

Tijdsinvestering: 

Overleg 2 uur in de 6 weken, aanvullende taken uit overleg (afhankelijk van de tijd die iemand er in wil en kan steken.}

Hiervoor geldt specifiek dat we ook jeugdleden willen vragen die het leuk vinden om bestuurservaring op te doen, en graag mee willen denken hoe de vereniging voor de jeugd interessant kan blijven.  

Dit bieden we:

Een unieke kans om bestuurservaring op te doen, de mogelijkheid om mee te denken over diverse zaken en in contact te komen met diverse partijen. Vooral voor jeugdleden is dit een kans om al op jonge leeftijd ervaring op te doen in een bestuursfunctie. Dat staat prima op je cv!

Sponsorcommissie (voorzitter en lid)

Iemand die het kicken vindt om extra financiële ruimte, of prijzen voor de vereniging te regelen in samenwerking met anderen uit de commissie. Contact onderhouden met sponsoren, zakelijke afspraken maken met mogelijke sponsorpartijen, winkeliers enthousiasmeren hun waren te geven als prijzen. 

Dit vragen we:

Tijdsinvestering: 

Overleg en actietijd:  2-4 uur in de 6 weken, afhankelijk van de tijd die iemand er in wil steken. Samen met de andere commissieleden in overleg, zorgen voor wat extra financiële ruimte voor de vereniging.

Dit bieden we:

De kans om je zakelijk netwerk uit te breiden en in contact te komen met ondernemers.

Vrijwilligerscoordinator (coordinator en 3 leden)

Iemand die het leuk vindt om mensen te motiveren en mensen durft te benaderen voor vacante taken. Overzicht hebben en houden in vacante taken binnen de vereniging, meedenken in het ontwikkelen van nieuwe taken voor vrijwilligers, met nieuwe leden in gesprek gaan, om in samenspraak te bepalen wat iemand kan betekenen voor de vereniging.

Gezocht voor deze commissie: een coordinator en een drietal leden

Dit vragen we: 

Tijdsinvestering 1 uur in de 6 weken overleg, 2-4 uur in de 6 weken om mensen te benaderen. Samen met anderen uit de commissie er voor zorgen dat meer mensen minder taken hoeven te doen binnen de vereniging, doordat de leden samen de schouders er onder zetten.

Dit bieden we:

Een afwisselende taak, waarbij je in contact komt met heel veel mensen en moet kunnen matchen, wat mensen willen doen en wat vacant is.

Communicatiecommissie (voorzitter en 3-6 leden)

Een communicatiedeskundige die de lijnen uitzet op communicatiegebied voor de vereniging en die creatief en vaardig is in een van de volgende middelen van de vereniging: social media, website, nieuwsbrief en vormgeving voor de opmaak van diverse middelen en uitingen

Gezocht: social media deskundige, redacteur nieuwsbrief, webspecialist, vormgever.

Dit vragen we:

Tijdsinvestering: 1x per 6 weken overleg- en afstemmingstijd, 4-6 uur actietijd in de 6 weken, (veelal op eigen gekozen momenten).

Dit bieden we:

Een afwisselende taak, binnen een team, waarbij de deelnemers er voor zorgen dat zowel binnen de vereniging als naar buiten mensen weten wat er gebeurt bij Voorsterslag.

Activiteitencommissie (voorzitter en 3-6 leden)

Iemand die het leuk vindt om activiteiten zoals een eindfeest “winners en losersfeest), vrijwilligersavond, toernooien, zoals Stratenvolleybal, Oliebollentoernooi, clinics, een volleybalkamp en dergelijke activiteiten volgens een jaarplanning te organiseren.

Gezocht: 6-8 leden die het leuk vinden om te organiseren en er goed in zijn om volgens een draaiboek activiteiten op poten te zetten.

Dit vragen we:

Tijdsinvestering: 2 uur per 6 weken overleg en afhankelijk van activiteitsorganisatie 4-6 uur per 6 weken.

Dit bieden we:

Een afwisselende taak waarbij het voorop staat om voor de vereniging zoveel mogelijk gezelligheid en saamhorigheid toe te voegen, door organisatie van activiteiten.

Barcommissie (coordinator en circa 20 leden)

Iemand die achter de bar helemaal op z’n plek is, een gezelligheidsdier met goede contactuele eigenschappen en ervan houdt om iedereen van een natje en droogje te voorzien

Dit vragen we:

Volgens rooster op maandag- en donderdagavond  van 20.00 - tot uiterlijk 24.00 uur meedraaien achter de bar en leden bedienen. 18+ is hiervoor een vereiste. 

Dit bieden we:

Gezelligheid en informele contacten. Ervaring opdoen in een horecafunctie. De opbrengst stort het Anker rechtstreeks in de clubkas.

Wedstrijdcommissie (voorzitter en 4 leden)

Binnen deze commissie worden meerdere personen gezocht met verschillende kwaliteiten, zoals regelen, accuraat zijn, plannen voor voorzitter, (ass) scheidsrechtercoordinator, ass. zaalwachtcoordinator en een ass. Wedstrijdcoordinator

Dit vragen we: 

afhankelijk van de taak zorgen dat wedstrijden goed kunnen verlopen, door het opstellen van een rooster voor de zaalwacht, scheidsrechters benaderen en indelen.

Dit bieden we:

Een taak die bestaat uit vooral administratieve handelingen, waarbij veelal overleg wordt gevoerd met verschillende partijen, zoals Nevobo, andere verenigingen, scheidsrechters en leden (en dankbare spelers die heel blij zijn dat hun wedstrijden doorgang kunnen vinden!)

Technische commissie (Voorzitter)

Iemand met verstand van volleybal, die deel uit maakt van een goed bemenste commissie en die techniek belangrijk vindt en in overleg met de andere leden de technische koers kan bepalen.

Wat vragen we: 

Tijdsinvestering: 2 uur overleg per 6 weken, daarnaast 2-6 uur per 6 weken voor een actieve inbreng van technische zaken in de vereniging.

Wat bieden we: 

Een gedreven commissie die het leuk vindt om technische zaken binnen de vereniging aan te pakken en inspraak in het uitzetten van het technisch beleid van de vereniging.

Commissie operationele zaken (voorzitter en 2 leden)

Iemand die het belangrijk vindt dat de materialen binnen de club op orde zijn, zich daarvoor wil inzetten en oog heeft voor materiaalbeheer.

Wat vragen we: 

Tijdsinvestering van 2-4 uur per 6 weken, voor accurate leden die zorg en aandacht hebben voor materialen.

Wat bieden we:

Een afwisselende taak, om redelijk zelfstandig te opereren, binnen een commissie met faciliterende leden, die zorg en aandacht hebben voor de materialen.

Assistent Trainers 

Binnen de vereniging is altijd plek voor gedreven assistent trainers, die het leuk vinden om trainers te helpen bij het verzorgen van trainingen voor leden. Om leden het volleyballen bij te brengen, of om leden beter te maken.

Wat vragen we:

Assistent Trainers die wekelijks op een vast tijdstip anderhalf uur trainers kunnen ondersteunen.

Wat bieden we:

De mogelijkheid om onder begeleiding van een trainer kennis te maken met het trainingsvak en door ondersteuning te bieden aan de trainer, te zorgen dat de training soepel verloopt.

Denktank vereniging (? leden)

Voor creatieve, innovatieve leden met ideeën hoe zaken beter, anders kunnen staat de vereniging altijd open.


Laat een bericht achter - aantal berichten: 0Bent u de eerste die reageert?Laat een bericht achter

naam
e-mail
website
bericht
Schrijf dertien in cijfers: